top of page
IMG_20190824_155743_edited_edited.jpg

WELCOME TO RECORD FAIRS WALES CYMRU

Hosting Record Fairs Across Wales

Home: Welcome
Image by Jace & Afsoon

WHO WE ARE

We have been hosting record fairs across South and mid Wales for the last few years. First and foremost we are music fans and are record collectors -  mainly vinyl, but also CDs and cassettes.
The best thing about record fairs is meeting people who, like us, have a passion for music. We don't think there's a greater satisfaction than helping someone find that elusive record they've been searching for for years. Or starting someone off on a new and exciting musical journey with the discovery of a new band or artist.
We don't just sell records, we buy and trade too. From single items to full collections. We are always looking for new acquisitions to our own collections. If you have any items you'd like to part with please contact us. Most genres considered, especially all types of rock, punk, and reggae. Most importantly they must be in excellent condition.

Thank you all for your support and we look forward to seeing you at future fairs. 


Rydym wedi bod yn hyrwyddo ffeiriau recordiau ar draws de a gorllewin Cymru ers nifer o flynyddoedd. Ni'n teimlo'n angerddol am gerddoriaeth ac yn casglwyr recordiau ein hunain -  feinyl, yn bennaf, ond hefyd CDs a chasetiau. Y peth gorau am hyrwyddo ffeiriau yw cyfarfod pobl sy'n teimlo'r 'run peth a ni am gerddoriaeth. Nid oes unrhywbeth yn rhoi mwy o fwynhad i ni na helpu rhywun i ddod o hyd i'r  record ma' nhw wedi bod yn chwilio amdano ers tro byd. Neu yn wir, cychwyn rhywun ar drywydd cerddorol neu dechrau  casglu recordiau cerddor neu grŵp  newydd iddynt. Rydym yn  prynu yn ogystal ag yn gwerthu recordiau o bob math - yn unigol yn ogystal a chasgliadau.  Mar'r chwilota am ychwanegiadau i'n casgliadau ni yn holl bwysig yn ogystal a dod o hyd inrecordiau i werthu ymlaen i gasglwyr eraill - yn arbennig roc o bob math, pync a reggae. Y prif beth yw bod y cyflwr yn ardderchog.


Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth ac edrychwn ymlaen i gyfarfod a chi mewn ffeiriau yn y dyfodol.

Home: About

Record Fairs 2022

 • Aberystwyth Record Fair
  Sat, 18 Feb
  Morlan Centre
  18 Feb, 10:00 – 16:00
  Morlan Centre, Queen's Rd, Aberystwyth SY23 2HH, UK
 • Narberth Record Fair
  Sat, 04 Mar
  The Queens Hall
  04 Mar, 10:00 – 16:00
  The Queens Hall, High St, Narberth SA67 7AS, UK
Home: Events Multiple
bottom of page